Voorbereiden op de LFS

  • Civiel effect

Voor de advocatuur is bij het afstuderen in de studierichting Nederlands Recht ook een civiel effect verklaring vereist. Zie daarvoor de vereisten die door je eigen faculteit zijn gesteld.

De civiel effect verklaring vormt geen garantie dat je bij het afstuderen voldoende kennis beschikt om het vak van advocaat uit te oefenen. De Orde heeft een aanvullende beroepsopleiding ingesteld die je verplicht moet volgen om een stageverklaring te ontvangen.
 

  • Aanbevolen vakken

‚ÄčDe LFS adviseert studenten die advocaat willen worden een studiepakket samen te stellen met in ieder geval de volgende vakken:

I.    Vermogensrecht
II.   Internationaal Privaatrecht
III. Ondernemingsrecht / Vennootschapsrecht
IV. Burgerlijk Procesrecht
V.  Bestuurs(proces)recht
VI. Faillissementsrecht
 

  • Vragen 

Vragen over het vorenstaande kunnen gericht worden aan de studieadviseurs en hoogleraren/docenten van je rechtenfaculteit.

Studenten
Lees verder op: