Toetsen en examens

De LFS toetst van tevoren of staigiaires de klassikale bijeenkomsten naar behoren hebben voorbereid. 
 

  • Toetsing van voorbereiding

De kwaliteit van de voorbereiding op het klassikale onderwijs wordt op het e-learningplatform getoetst door middel van multiple choice vragen. Als daaruit blijkt dat jouw voorbereiding onvoldoende is geweest, dan kun je niet deelnemen aan de bijeenkomst. Via hetzelfde platform hebben zowel de deelnemer als de docenten inzicht in de voortgang van de deelnemer zodat beiden tijdig kunnen constateren of een achterstand dreigt.

Aan de hand van essayvragen toetsen we of de zelfstandig te bestuderen stof voldoende is bestudeerd en begrepen. Zowel de studiestof als de essayvragen zijn te vinden op het e-learningplatform.
 

  • Toetsing van vakken

Alle vakken worden afgerond met een examen dat wordt afgenomen door de Uitvoeringsorganisatie van de Beroepsopleiding Advocaten. Uitzonderingen zijn het examen Ondernemingsrecht en de examens voor de extra LFS vakken Belastingrecht en Effectenrecht. Deze worden door de LFS zelf afgenomen. Het LFS Certificaat verkrijg je door het behalen van de Orde examens en de LFS examens.

Zie voor meer informatie over toetsing de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De examens van de Orde  zijn vereist voor de Stageverklaring. Lees meer over de Stageverklaring.