Studenten

De LFS kantoren bevelen studenten aan om al vroeg in de studie de vakken te kiezen die het beste voorbereiden op de advocatuur. Niet alle vakken die tijdens de universitaire opleiding worden aangeboden zijn nuttig voor de voorbereiding op de advocatuur. Een (buitenlandse) stage heeft toegevoegde waarde.


Overweeg je advocaat te worden en wil je bij één van de 16 LFS kantoren in dienst treden, is het zeer aan te bevelen om in de laatste 2 jaar van je bachelor en in je master in ieder geval zo veel mogelijk te kiezen voor de aanbevolen vakken, met een bijbehorende Europese en internationale dimensie. Dan is de studiedruk voor de cognitieve vakken tijdens de stageperiode minder. Tijdens de stageperiode wordt ook veel van je gevraagd bij de praktijkuitoefening. Ook als je niet bij een LFS kantoor gaat werken zijn de aanbevolen vakken van groot belang voor je toekomst als advocaat. De studieadviseur en hoogleraren/docenten van je eigen rechtenfaculteit kunnen je helpen bij het inrichten van een studiepakket met de door de LFS aanbevolen vakken zoals die door jouw faculteit worden gegeven. 

  • Vragen? 

Vragen over het vorenstaande kunnen worden gericht tot de Law Firm School Office.

Studenten
Lees verder op: