Het onderwijs

Het LFS onderwijs is gericht op effectief procederen en adviseren in een nationale en internationale context. Het gaat om een goede combinatie van theorie en toepassing in de praktijk.

De LFS kantoren willen graag dat hun stagiaires top advocaten worden. Dat is vooral in je eigen belang. Je krijgt na je universitaire studie een theoretische en een praktijkopleiding waarvoor kosten noch moeite zijn gespaard. Zonder jouw inzet wordt het eindresultaat niet bereikt.  

De LFS studiestof bestaat uit:

  1. Klassikale studiestof
    De klassikaal te behandelen stof die van meer fundamentele betekenis is voor het begrip van het betreffende rechtsgebied, zoals dwarsverbanden; schakelbepalingen; conceptuele noties. De klassikale studiestof wordt voorbereid en ondersteund met e-learning.

  2. E-Learning
    Door jou persoonlijk te bestuderen overige studiestof die primair toegankelijk wordt gemaakt door gebruik van het LFS e-learning platform.