Ondernemingsrecht

Het vak Ondernemingsrecht maakt deel uit van de leerlijn Burgerlijk recht. De toetstermen van het vak zijn door de Orde van Advocaten vastgesteld. Extra aandacht wordt besteed aan onderwerpen die voor de praktijk van de LFS-kantoren van groot belang zijn.