Minor Bestuursrecht

De minor Bestuursrecht heeft tot doel voldoende kennis bij te brengen van de basisbegrippen en de belangrijkste leerstukken van het bestuursrecht en de toepassing daarvan in de praktijk. De eind- en toetstermen van het vak zijn door de Orde van Advocaten vastgesteld. Daarbij komt onder meer aan de orde de voorbereidings(procedure) van besluiten, de bezwaarschriftprocedure, het beroep en hoger beroep en de voorlopige voorzieningen.

Het vak wordt afgerond met een verplicht examen zoals vereist door de Orde van Advocaten.