Major Burgerlijk recht

In dit vak komen materieel burgerlijk recht, burgerlijk procesrecht en advocatuurlijke vaardigheden geïntegreerd aan de orde. Aan de hand van praktijksituaties wordt de tijdens de universitaire opleiding opgedane kennis verder uitgediept. De eind- en toetstermen van het vak zijn door de Orde van Advocaten vastgesteld. Extra aandacht wordt besteed aan onderwerpen die voor de praktijk van de LFS kantoren van groot belang zijn. Steeds wordt de nadruk gelegd op de dwarsverbanden tussen het verbintenissenrecht, het goederenrecht, het procesrecht en het faillissementsrecht.

Het vak wordt afgerond met een verplicht examen zoals vereist door de Orde van Advocaten.