De LFS opleiding

De BA van de Orde bestaat uit kennisvakken en uit vaardigheidsvakken. De kennisvakken worden voor de stagiaires van de LFS kantoren gedoceerd door de LFS.

De opleidingen van de Orde en van de LFS duren 3 jaar en lopen parallel aan elkaar. De LFS kantoren delen de stagiaires automatisch in voor de kennisvakken bij de LFS opleiding. Bij de roostering is rekening gehouden met de verschillende locaties van de Orde en de LFS.

Beide opleidingen zijn tijdrovend en intensief. Naast de praktijk waarin je onder leiding van een ervaren kantoorgenoot werkt, volg je de opleidingen. Dat vergt veel van je. De LFS vakken zijn aanzienlijk minder zwaar als je tijdens je rechtenstudie de juiste keuzes hebt gemaakt in de te volgen vakken en die vakken goed hebt bestudeerd.