LFS Ethiek

LFS Ethiek is ontwikkeld om bewustzijn bij de deelnemers over dit onderwerp te bevorderen en hen te leren dilemma's op dit gebied te herkennen. Een tweede doelstelling is de deelnemers een goede wijze van omgaan met deze dilemma's bij te brengen. Zij zullen weten met wie zij binnen de context van hun kantoor over een concreet probleem kunnen spreken en op welke wijze zij dat effectief aan de orde stellen. LFS Ethiek is een verplicht onderdeel van het LFS curriculum. Alle stagiaires moeten drie bijeenkomsten van LFS Ethiek bijwonen om het LFS certificaat te kunnen behalen.