Klassikale studiestof

Voorafgaand aan de klassikale bijeenkomsten maak je het verplichte huiswerk. De kwaliteit van jouw voorbereiding op de klassikale bijeenkomsten wordt voorafgaand getoetst. Bij onvoldoende voorbereiding kun je niet aan de bijeenkomst deelnemen.

De docenten zijn voor het grootste deel werkzaam bij de LFS kantoren en hebben een zeer ruime praktijkervaring. Alle docenten hebben ook doceerervaring.

Klassikale bijeenkomsten nemen de vorm aan van:

  • Interactieve bijeenkomsten

  • Break-out sessions

  • Individuele presentaties

Het interactieve college wordt gegeven aan groepen van circa 28 stagiaires. Voor de break-out sessions maken we een onderverdeling van deze groepen in kleine groepen.

Tijdens de break-out session behandelen we een casus. Individuele presentaties worden voorbereid met gebruik van de meegebrachte laptops. De beoordeling van de individuele presentaties gebeurt door de groep en door de docent.