Jaarrekeninglezen

Inzicht in de jaarrekening en kennis van de formele eisen zijn belangrijk voor advocaten die ondernemingen adviseren. Daarom wordt tijdens het eerste dagdeel inzicht gegeven in de verwerking van transacties in de balans en de winst- en verliesrekening. Vervolgens komt de totstandkoming en openbaarmaking van de jaarrekening aan de orde. Daarna wordt stil gestaan bij de voorschriften voor de inrichting van de jaarrekening en de rechtsvorderingen en aansprakelijkheden waarmee ondernemingen te maken kunnen krijgen in verband met hun jaarrekening. In het vierde dagdeel worden de deelnemers wegwijs gemaakt in de jaarrekening van een bestaande onderneming.

Het vak wordt afgerond met een verplicht examen zoals vereist door de Orde van Advocaten.