Informatie- en bewijsvergaring

Informatie- en bewijsvergaring is voor de litigieuze praktijk van centrale betekenis. Kennis van de wijze waarop de feiten in kaart kunnen worden gebracht en waarop bewijsmiddelen kunnen worden verkregen en gebruikt zijn de basis voor succesvol adviseren en procederen. De eind- en toetstermen van het vak zijn door de Orde van Advocaten vastgesteld. Extra aandacht wordt besteed aan onderwerpen die voor de praktijk van de LFS kantoren van groot belang zijn.

Het vak wordt afgerond met een verplicht examen zoals vereist door de Orde van Advocaten.