Financiering, zekerheden en insolventierecht

Het vak financiering, zekerheden en insolventie maakt deel uit van de leerlijn Burgerlijk recht. De eind- en toetstermen van het vak zijn door de Orde van Advocaten vastgesteld.

In dit vak komen de hoofdlijnen van het insolventierecht, pand, hypotheek en eigendomsvoorbehoud, verhaalsbenadeling en verrekening, wederkerige overeenkomsten en de positie van vennootschapsorganen en aansprakelijkheden aan bod.

Het vak wordt afgerond met een verplicht examen zoals vereist door de Orde van Advocaten.