Financieel toezichtrecht

Het doel van het vak Financieel toezichtrecht is dat de deelnemers kennis verkrijgen van enkele fundamentele begrippen uit de Wet financieel toezicht en de daaraan verwante regelgeving. Je rondt het vak af met een verplicht LFS examen.

De LFS besteedt onder meer aandacht aan:
 

  • Nationale en Europese regelgeving

  • Toezicht op de financiële markten door AFM en DNB

  • Toegang tot de financiële markten

  • Het aantrekken van kapitaal op de financiële markten

  • De rol van financiële intermediairs