Belastingrecht

Het doel van het vak Belastingrecht is dat de deelnemers kennis verkrijgen van enkele fundamentele fiscale begrippen waarmee vennootschappen te maken hebben. Je rondt het vak af met een verplicht LFS examen. 

Onderwerpen

 • deelnemingsvrijstelling

 • fiscale eenheid

 • kwalificaties van financieringen

 • renteaftrek(beperkingen)

 • juridische fusie 

 • splitsing

 • dividendbelasting

Internationale aspecten 

 • vaste inrichting

 • bronbelasting op dividend

 • rente en royalty’s

 • voorkoming van dubbele belasting

 • belastingverdragen van Nederland met andere landen