De Law Firm School 

Welkom op de website van de Law Firm School (LFS). Hier vind je informatie over de opleiding die de LFS verzorgt voor de advocaat-stagiaires van de 16 internationale LFS kantoren. De LFS is een door de Orde van Advocaten (Orde) geaccrediteerde instelling voor de leerlijn Burgerlijk recht, met de minor Bestuursrecht.

De LFS verzorgt de opleiding voor de cognitieve vakken van de Beroepsopleiding Advocaten (BA) voor advocaat-stagiaires van de 16 LFS kantoren. Deze cognitieve vakken zijn een onderdeel van de verplichte opleiding van de Orde. De LFS geeft ook extra vakken, die alleen voor stagiaires van de LFS kantoren verplicht zijn. De LFS opleiding is derhalve een integraal onderdeel van de BA. Deze opleiding moet met goed gevolg worden afgerond om een stageverklaring te krijgen. Bij het uitblijven van de stageverklaring na drie jaar schrapt de Orde je als advocaat. 

De BA is verplicht. De door de Uitvoeringsorganisatie (UO) van de Orde en door de LFS gegeven vakken en trainingen duren drie jaar. Zij worden parallel aan elkaar gegeven. Beide opleidingen zijn tijdrovend en intensief. Zij worden gevolgd naast de praktijk waarin je werkt. Dat vergt veel van je, drie jaar lang. 

(Advocaat) fiscalisten en kandidaat-notarissen die aan losse vakken van de LFS opleiding met succes deelnemen, ontvangen na afloop een deelcertificaat van de LFS.

Het behalen van de examens van de BA en de LFS tezamen leidt tot het LFS Certificaat. Een partner van het LFS kantoor waar je stage loopt, zal het LFS Certificaat aan jou uitreiken. Nadat je het LFS Certificaat hebt behaald, heb je het vereiste niveau om te kunnen functioneren in de internationale commerciële en financiële praktijk van de LFS kantoren.

Goed om te weten

  • 3 jarige opleiding

Lees meer